• Maté vlhké zdi?
  • Trápí Vás odpadávající omítka?
  • Na zdech Vám vykvétají solné výkvěty?
  • Mokré mapy Vás nenechávají spát?
  • Nemůžete dýchat kvůli tvorbě plísní na zdech?

Pokud alespoň na jednu otázku odpovídáte kladně, pak máte vlhké zdivo!

S největší pravděpodobností se jedná o problém v hydroizolační cloně, která je již odumřelá nebo špatně instalovaná. Absence hydroizolační clony ve zdech Vašeho domu umožňuje vzlínání vody kapilárním systémem vzhůru.

Takto nasycené zdi již neplní svoji funkci v mnoha směrech!

Vlhkost ve zdech zapříčiňuje vznik všech úkazů v uvedených otázkách.

Přejete-li si skoncovat s problémem vlhkého zdiva, pak jsme tu my, váš nový odborník na vysoušení vlhkých zdí, s převratnou technologií injektáže vlhkého zdiva.