wetBLOC

wetBLOC gel je nová sanační technologie pro všechny zdi ze všech druhů cihel a tvárnic a lité betonové stěny s kamenivem.

Poničená či zcela chybějící hydroizolační clona má za následek obnovení kapilární činnosti ve stavebním materiálu. Dochází k tomu vlivem povrchového napětí vody ve smáčivých materiálech. Toto vzlínání vody může dosáhnout až do výšky 3 m nad zdrojem vody.

wetBLOC gel je vytvořen na bázi překřížených polymerů (1l gelu pojme až 150l), které uvnitř kapilárního systému stavebního materiálu vytváří tlak až 42 barů. Po nízkotlaké injektáži dojde k okamžité samovolné řetězové reakci, která následně začne vázat vodu a tím vytváří izolační hmotu přímo v kapilárním systému, která tak zamezí prostupu další vody.

Významnou vlastností wetBLOC gelu je jeho samovolné rozptýlení v kapilárním systému ve všech směrech vlhkého zdiva.

wetBLOC je i po vysušení zdiva trvanlivě působící izolační materiál, který při následném náhodném styku s vodou opět začne reagovat a tím blokovat další průnik vody do zdiva.

wetBLOC je nezávadný materiál.

wetBLOC má dlouho trvající účinky s desetiletou záruční lhůtou.