Problematika vlhkých zdí

Proces vlhnutí zdi

Hydroizolační clona domu by měla být tou nejdéle životaschopnou částí domu. Bohužel, vzhledem ke kyselým dešťům, které prosakují do půdy, vznikají jejích reakcí se solemi agresivní roztoky, které původní bitumenové izolace rozkládají již od 35 let stáří.

Takto poničená, či zcela chybějící hydroizolační clona, má za následek obnovení kapilárního vzlínání vodných roztoků ve stavebním materiálu vlivem povrchového napětí vody ve smáčivých materiálech. Toto vzlínání vody může dosáhnout až do výšky 3 m nad zdrojem vody.

Této činnosti mnohdy napomáhají poničené okapové svody. Navíc dům může být při prudkých deštích zasažen přitékající vodou z blízkého svahu či silnice.

Vzlínající voda ve stavebním materiálu obsahuje zemní sůl, která na povrchu omítky stěny při své krystalizaci zvětšuje svůj objem až o 7 %, čímž dochází k degradaci omítek a jejímu následnému odpadávání.

K celkové zátěži ve sklepeních domu může negativně přispět i tlaková voda.

Toto jsou názorné příklady optických projevů vlhkosti ve sklepeních, na fasádě domu a dalších: