Plošná
injektáž

Takto poničená či zcela chybějící hydroizolační clona má za následek obnovení kapilární činnosti ve stavebním materiálu. Dochází k tomu vlivem povrchového napětí vody ve smáčivých materiálech. Toto vzlínání vody může dosáhnout až do výšky 3 m nad zdrojem vody.

Plošná injektáž se provádí vždy pod terénem. Vrtací schéma vychází z pravidelné sítě. S ohledem na možný smíšený stavební materiál, může být systém vrtání otvorů jiný. Průměr otvorů je shodný s horizontální injektáží.

Při plošné injektáží se vytvoří ochranná hráz i proti tlakové vodě. Při takovémto způsobu použití je stěna prakticky do týdne suchá a lze na ni nanést novou omítku.

Samotná aplikace wetBLOC gelu je prováděna injektáží do zdí pomocí speciálních injektážních ventilů, které se po aplikaci ponechávají ve zdi a jsou následně odseknuty na úrovni zdiva.