Ošetřená oblast vlevo nevsakuje vodu.
Pokropili jsme zeď vodou ze zahradní hadice. Po ošetřené části voda pouze steče a nevsákne se.
Na povrchu bloku betonu lze jasně rozeznat ošetřenou oblast.
Do zdi se vytvrtají otvory, do kterých se vloží aplikační hmoždinky. Větší část zůstane ve zdi, zbytek se odsekává.
Aplikace wetBLOC gelu se provádí pomocí injektážní pumpy.
Sanace hradní zdi
Sanace místnosti pod úrovní terénu
Další ukázka provedení plošné injektáže